Siyaset

Hedefe varmak için Ercan yaman

Önümüzdeki günlerde yapılacak Körfez AK Parti Olağan Genel Kurulda ilçe başkanlığı için aday olan Dr. Ercan Yaman bir basın açıklaması yaptı.

6 Eylül 2017 Saat: 20:46
YORUM YAPTavsiye EtYazdır

Bu haber 658 kez okunmuştur

Hedefe varmak için Ercan yaman
Hedefe varmak için Ercan yaman

Önümüzdeki günlerde yapılacak Körfez AK Parti Olağan Genel Kurulda ilçe başkanlığı için aday olan Dr. Ercan Yaman bir basın açıklaması yaptı.

Körfez ilçede geniş kesim tarafından tanınan ve sevilen iş adamı Ercan Yaman'ın basın açıklaması;

Çok kıymetli Ak Sevdaya gönül vermiş Büyüklerim ve kardeşlerim,

Siyasi mücadele, yürek titremesiyle, vicdan sızısıyla başlar. Kıyıya vuran ‘’Aylan’’ bebekleri gördüğünüzde yüreğiniz cız ediyorsa, Myanmar’da, Arakan’ da, ölüme mahkûm edilmiş mazlumları gördüğünüzde yüreğiniz cız ediyorsa, kalben buğz etmekten başka yollar ararsanız. Eritre’ de, Mora’da, Suriye’de, Arıkan’da, acımasızca hedef alınan mazlumları gördüğünüz de vicdanınız sızlıyorsa, dille tepki göstermekten başka bir irade ortaya koymak isterseniz.

Kamu malını teslim ettiğiniz yöneticilerinizin israf deryasında yüzdüğünü gördüğünüzde vicdanınız sızlıyorsa. Kamu adına sizleri yönetmeye kalkanların, bu görevlere talip olanların, geçmişte kendilerine teslim edilen kamuya ait kaynakları, halkın yardımlarıyla toplanan nakdi ve gayri nakdibirikimlerini nasıl yok ettiklerini biliyorsanız. Kâbe’yi koruyan ‘’Ebabil Kuş’ları’’ gibi ortaya atılmak istersiniz.

Suriye’de, Irak’ta, Libya’da sivillerin, mazlumların, bebeklerin üzerine yağan bombaların alevlerini söndürmek için Hz. İbrahim Peygambere su taşıyan ‘’karınca’’ gibi yollara düşmek isterseniz. İşte siyaset böyle; dertlenmeyle, sevdayla, ıstırapla, sorumluluk duygusuyla başlar. Ünlü bir şair ‘’dünya adaletsiz’’,’’ dünya zorba’’der. Aslında adaletsiz olan, zorba olan dünya değildir, onu yönetenlerdir; insanları çarkları arasında ezen çıkar ve menfaat değirmenidir.

İnsanları imkânsızlığa, sefalete, perişanlığa mahkûm eden dünyanın hâkim güçlerinin uyguladığı politikalardır. İşte o zaman mağduriyeti, mahrumiyeti, mazlumiyeti dert edinen insan, yaşadığı, gördüğü, bildiği yanlışları düzeltmek için bir şeyler yapmak ister. Yapılabilecek şeylerin başında siyaset gelir. Siyaset adil, hakkaniyetli, erdemli ve özgürlükçü bir düzen inşa etmek, insanların mutluluğunu sağlamak ve âli değerleri yüceltmek için yapılacak işlerin başında gelir.

Sorunun kaynağı olan çarpık anlayışları, yanlış politikaları, zalim yönetimleri, zalim yöneticileri insanların başına bela olmaktan çıkarmak için, başvurulacak en temel mücadele biçimi yine siyasettir.

Dünyayı bu hale getirende bu halden kurtaracak olan da siyasetin ta kendisidir. Siyasetin amacı da ‘’iyi yaşama ulaşmak’’ tır. ‘’Mutluluğu, ortak iyiyi, faydayı, adalet ve erdem’’ gibi kavramları tesis etmektir. Siyasetin ahlaki amacı en geniş geniş manada adaleti temsil etmektir. ‘’Adalet olmadan ahlak olmaz.’’ Ahlak olmadan da siyasetin, dünyanın başına açtığı sorunlar ortada.

O halde insanı yaşatabilmenin ve yüceltebilmenin yolu bir yönüyle seçeceğimiz yöneticilerimiz deki ‘’vasıflar’’ olacaktır.

15 Temmuz gecesi yaşanan FETÖ terör örgütü ve cuntacı darbe girişiminin halkın gücüyle püskürtebilmek hem Türk demokrasi tarihine altın harflerle yazılacak bir kahramanlık örneğidir, hem de Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın karizmatik liderliğini en açık şekilde teyit eden bir liderlik başarısıdır.

Bugün küresel sistemin hegemonyacı temsilcileri, ‘’Recep Tayyip Erdoğan’dan kurtulursak her şeyden kurtuluruz’’ diye düşünerek onun şahsını hedef alıyorlar. Bundan dolayıdır ki; İlçe başkanlığı temayül yoklamalarında, ‘’o benim arkadaşım’’,’’ o benim köylüm’’,’’ o benim meşrebimden’’,’’ o benim hemşerim’’,’’ ben onu kontrol edebilirim’’,’’ ben onu…ları’’ çoğaltabiliriz, gibi ölçülere göre mi seçeceğimiz aday adaylarını tespit edeceğiz, yoksa; 2019’da yapılacak seçimlerde %50+1 i bize sağlamaya muktedir, halkımızla bütünleşebilecek, halkımızın derdiyle hem hal olabilecek, vakar sahibi, boş işlerle ilgilenmeyen, ciddiyetine zarar verecek sululuklardan, oyun ve oyalanmalardan uzak duracak bir başkan adayına mı destek vereceğiz.

Seçilecek ilçe başkanı, vakar sahibi olmalıdır; yani ağır başlı, ciddi, makamın’’izzetini’’ ve ‘’saygınlığını’’ gözeten bir davranış içinde olmalıdır. Makamın izzetini gözetmek, böbürlenmek ve kibir sergilemek değil, kişisel olarak’’tevazuu’’ korumakla birlikte, makamın gerektirdiği ‘’ağırbaşlılığı’’ koruyabilecek niteliklere sahip olmalıdır.

Seçilecek ilçe başkanı, ‘’oyun’’ ve ‘’oyalamacadan’’ uzak durması gereken bir özelliğe sahip olmalıdır.

Seçilecek ilçe başkanı, sululuktan, ciddiyetsizlikten,’ boş işlerden uzak duran, soğukluk ile sempatiklik arasındaki çizgide durabilen bir özelliğe sahip olmalıdır. İlçe başkanı, sevincini ve üzüntüsünü ortaya koyabilen, gerektiğinde ağlamaktan çekinmeyen, gerektiğinde sevincini tebessümleler ortaya koyabilen bir yapıya sahip olmalıdır.

İlçe başkanı adayı, seçildikten sonra değişmemelidir, güç sarhoşluğuna kapılmamalıdır, halkıyla özdeşleşebilmelidir. Milletiyle ilgili bir konu olduğunda ciddiyet ve ağırbaşlılığı gereken şekilde ortaya koyabilen bir yapıya sahip olmalıdır.

İlçe başkanı adayları arasında karar verirken, seçmiş olduğumuz ilçe başkanı yalnızca Körfez’i ilgilendiren bir durum olmadığını bilerek seçmeliyiz. Seçeceğimiz başkanın yönetiminde 2019 seçimlerinde %50+1 alacağına inandığımız, Liderimizi, Cumhurbaşkanımızı ilk turda seçebileceğimiz bir yönetim anlayışını ortaya koyabilecek bir yapıya sahip olmalıdır.

Bizi yönetecek ilçe başkan adayı, Ehliyet sahibi, işinde liyakat ve tecrübe sahibi olması gerekli bir yapıya sahip olmalıdır. Her işin bir rasyonalitesi ve uzmanlık boyutu vardır, işi bilmeyen kişiye işin bırakılması emanete ihanettir. Emanet, millet adına kullanılan bir yetkiyi ifade eder. Kamu görevi, kamu malı, kamuya ait süreçlerin idaresi gibi işlerin umum adına vekâleten veya temsilen yürütülen işler, şahsi ve özel işlere göre daha büyük bir sorumluluk ve vebal ortaya koyar. Emaneti üstlenen kişinin ehil, sadık, dürüst ve meşruiyete sahip kişi olması gerekir. Emanet olarak üstlenilen işin yürütülmesinde, emanete gölge düşürülmemesi gerekir. Cenabı HakKur’an’ı Kerim’inde ‘’Emaneti ehline teslim etmeyi emreder’’ Emaneti ehline teslim etmeyenler yapılacak hatalarda ve yanlış yapılacak işlerde vebal altına gireceklerdir. Karar verirken bu ölçüye dikkat etmemiz gerekmektedir. Karar verirken,‘’bu benim hemşerim, bu benim arkadaşım, bu benim köylüm’’ diyerekten karar verirsek hem vebal altında kalırız hem de sorumluluğunu üstlendiği işlerde başarılı olmamız mümkün olmayacaktır.

Bizi yönetecek, ilçe başkanı, ‘’güç’’ ve ‘’otorite’’ sahibi olduğunda ‘’güç sarhoşluğuna’’ kapılmayacak bir yapıya sahip olmalıdır.

Bizi yönetecek ilçe başkanı, Kur’an’ı Kerimde buyurulduğu üzere, iman edenlere yönelik, ‘’Allah’a, Peygambere ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin’’ şeklinde bir hüküm getirilir. Sizden olan emir sahiplerianlamındaki emir. Otorite, yetki, iktidar verilen, emaneti üstlenen yöneticidir. Görevi vereceğimiz ilçe başkanı adayı ehliyet sahibi ve liyakat sahibi olma özelliklere sahip olmalıdır.

Bizi yönetecek ilçe başkan adayı, Toplumsal kabul görmüş, davanın temel taşları ve kurucularıyla, bugün yönetim kademelerinde olan genç kardeşlerimiz arasındaki ahengi ve senkronizasyonu sağlayabilecek bir yapıya sahip olmalıdır.

Bizi yönetecek ilçe başkan adayı, 2019 seçimlerine giderken toplumun tüm katmanlarından güç alabilmeli, güven tazeleyebilmeli, tam destek alabilmeli ve iyi bir motivasyonla işe koyulabilecek enerjiye sahip olmalıdır.

Bizi yönetecek ilçe başkan adayı, meşveret yaniistişare ve ortak akılla hareket edebilme yeteneğine sahip olmalıdır.

Bizi yönetecek başkan adayı, ‘’yapılabilirlik fikri’’ olduğunu kabul eden bir duruş sergileyebilmeli, bir kişi kendisinin yanılabileceğini kabul etmiyorsa, bütün hakikati elinde tuttuğunu iddia ediyor demektir, mutlak hakikati insanın elde etmesi mümkün olmadığına göre diğer insanların düşüncelerine açık olabilmelidir.

Bizi yönetecek ilçe başkan adayı, iyi yaşama, umumi faydaya ve mutluluğa ulaşmak, siyasi amacı olmalıdır, umumun faydasını gözeten ve halkın tümüne saadet sağlamaya çalışan bir yönetim tarzı sağlayabilecek özelliğe sahip olmalıdır.

Bizi yönetecek ilçe başkan adayı, insan odaklı olma özelliğine sahip olmalıdır.

Bizi yönetecek ilçe başkan adayı, halkın umumunun ortak faydası ve ortak iyiliği için siyaset yapmak, en asli görevi olmalıdır ve siyasetin ahlaki amacı da en geniş anlamda adaleti gerçekleştirmek ve hakkaniyeti sağlamak olmalıdır.

Bizi yönetecek ilçe başkan adayı, Davamızı temsil eden partimizin,isminden de anlaşılacağı üzere ‘’Adalet’’ ve ‘’Kalkınma’’ kavramlarına haiz özelliklere sahip olmalıdır, çünkü ‘’adil’’ olmayan hiçbir siyasi düzen varlığını devam ettiremez. Bundan dolayıdır ki seçeceğimiz adayımız‘’adil’’ olmalıdır. Yoksa vay halimize!

Bizi yönetecek ilçe başkan adayı, vasat, yetersiz ve zayıf olmamalıdır. Dengeli olmalı, hak edene hak ettiğini verebilen, her şeyi yerli yerine koyabilen, her türlü aşırılıktan kaçınabilmelidir.

Bize yönetecek ilçe başkan adayı, zulmün ve zalimin karşısında olmayı bir görev olarak hayatına idame ettirmiş biri olmalıdır.

Bizi yönetecek ilçe başkan adayı, Ak Parti hareketinin siyasi amaçları, hedefleri ve siyasi görüşleri çevresinde davranabilme yetisini gösterebilecek özelliklere haiz olmalıdır.

Bizi yönetecek ilçe başkan adayı, siyaseti millet menfaati değil de kendi menfaati için yapmayacak biri olmalıdır. Yoksa orada emanetin onurunu koruyamayız. Önümüzde azami dikkat gerektiren2019 seçim sürecini de göz önünde tutarak, bu hususun hayati derecede önemli olduğunu bilmelidir.

Bizi yönetecek ilçe başkan adayı, siyasette kem sözün, belden aşağı vurmanın, kara kampanya yapmanın, sahte başarılar ürettiğini bilecek erdeme haiz olmalıdır. Temiz bir dil ve üslupla siyaset yapmalı ve projeler üretmelidir.

Bizi yönetecek ilçe başka adayı, pisliğin, pislikle temizlenmeyeceğini bilen bir yapıda olmalıdır. Bizimhassasiyetimizi her zaman korumaya mecbur olduğumuzu bilmeli. Bizim yine sabırlı olmamız gerektiğini bilmelidir. ‘’Sabır’’ bizim en önemli zenginliğimizdir.

Bizi yönetecek ilçe başkan adayı, ‘’tutarlı’’ ve ‘’uyum’’ içinde olabilmelidir.İlçemizdeki siyaseti temsil edecek ilçe başkanı için ‘’tutarlı olmak’’ en hayati husus olduğunu bilen bir yapıya sahip olmalıdır. Söylem ve eylemler arasında uyum olmalıdır. Farklı zaman ve mekânlarda ki söylemleri birbirine uygun olmalıdır. Tüm eylemlerinin fikri bir bütünlüğe yansıtabilmelidir.

Bizi yönetecek ilçe başkan adayı, yasaları bir şekilde delip yaptığı işleri, insanlığın kabul edip etmediği başka kesinlik ölçüleriyle ölçülemeyen hareketlerine dikkat edebilen bir yapıda olabilmelidir.

Bizi yönetecek başkan adayı, Ak Parti siyasi görüş ve ideolojisine göre bir ideal düzen kurma çabası içinde olma vizyon’una sahip olabilmelidir. Bu vizyon’a ulaşabilmek için, ortak iyiyi kabullenmek, onu yaygınlaştırmaya ve toplumda hâkim kılmaya çalışabilme ve bu motivasyonu temel ilke olarak ortaya koyabilmelidir.

Bizi yönetecek ilçe başkan adayı, kişisel saadet peşimde koşmanın bencillik olduğunu bilmelidir. *Siyaseti toplumun geneli için saadet arayışı içinde yapma erdemine sahip olabilmelidir.

Bizi yönetecek ilçe başkanın ahlaki ölçüyü ve değeri ayakta tutabilecek bir yetkinliğe sahip olmalıdır. Ahlakı ölçüyü ve değeri ayakta tutarak koruyabileceğimizi bilmesi gerekmektedir.

Bizi yönetecek ilçe başkan adayı, adalet erdemine ulaşabilmiş bir yapıya sahip olmalıdır.

Bizi yönetecek ilçe başkan adayı, iyi insan, iyi kul, iyi yurttaş, iyi birey olmak ve erdemli olmalıdır.

Bizi yönetecek ilçe başkan adayı karşılaştığı zorluklarda, uzlaşmayı geri gitme olmadığını bilmeli, daha ileri bir noktayı ifade eden bir orta yolda buluşma arayışı olduğunu bilmelidir. Uzlaşmanın orta yol, fikri zorlukların ve sorunların aşılabilmesi arayışı olduğunu bilmelidir. Fikirlerimizi ne kadar ortak paydada buluşturabilirsek, inanıyorum ki ilçemiz için kalıcı ve kucaklayıcı çözümler üretebileceğimizi bilmelidir.

Bizi yönetecek ilçe başkanı, Milletimizin Ak Partiyi toplumsal merkezin adresi olarak tescillediğini bilmeli ve buna göre yönetme kabiliyetinde olmalıdır.

Temayül yoklamalarında tercihiniz bizden yana olursa; yönetim kadrolarımızı oluştururken kadınlarımız ve gençlerimiz siyasette aktif rol oynamaya devam edeceklerdir. Kadınlarımız erkeklerle eşit haklara sahip olacaklar, Kadına karşı ayrımcılık cahiliyeâdetidir, cahiliye töresidir ve ırkçılıktan daha ilkeldir. Bundan dolayıdır ki kadınlarımız hak ettikleri her şeye bizim yönetimimizde kavuşacaklardır. Kadın kollarımız siyasetin öznesi olacaklardır. Kadınlarımız ve gençlerimiz bizim lokomotifimiz olacaktır. Kadınlarımız ve gençlerimiz yönetim kademelerinde eşit ölçüde temsil edilecektir. Gençlerimiz ve kadınlarımız yapılacak yerel yönetimler seçimlerinde eşit ölçüde aday olacaklardır. Gençlerimizi ‘’iyi okuyan’’, ‘’okuduğunu anlayan’’, ‘’anladığını düşünen’’, ‘’düşündüğünü uygulayan’’, ‘’uyguladığını neticelendiren’’ bir yapıya kavuşturmak için teşkilat içi eğitimler düzenlenecektir.

Kardeşlerim; sizlere söz veriyorum, hiçbir ayrım yapmadan ilçemizi ve yaşayan halkımızı bir bütün olarak kucaklayacağım. Bu ölçüye dikkat eden bir yönetim tarzı benimseyeceğim.

Son söz olarak sizlere söz veriyorum; çalışmalarımızda ‘’yol’’ ve ‘’yön’’ oluşturan bir siyasi hareketin temsilcileri olarak, milyonları peşinden sürükleyen, ortaya koyduğu başarılarla halkın kabulünü kazanan bir siyasetçi olan Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 Seçimlerinde %50+1 alarak seçilmesi için gece gündüz demeden çalışacağıma söz veriyorum.

Bu duygu ve düşüncelerimle birlikte siz kıymetli kardeşlerimden ve büyüklerimden yapılacak olan ilçe başkanı temayül yoklamalarında, desteklerinizi ve dualarınızı bekliyorum.

Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.

Ercan Yaman

AK Parti Körfez İlçe Başkan Adayı

 

Dr. Ercan Yaman Kimdir

OKUL HAYATI

Ercan YAMAN, 1967 yılında Bolu’da doğdu. 8 aylıkken geldiği Körfez’de ikamet etmektedir. İlkokulu Körfez’de tamamladım. 1 yıl Gebze’de Diyanet işleri Başkanlığına bağlı Kur’an Kursunda okudum. Orta öğrenimini İzmit İmam Hatip lisesinde tamamladım. Lise öğrenimini Körfez Endüstri Meslek Lisesi Elektrik bölümünde tamamladım. Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde tamamladım. Yüksek Lisans eğitimini Hasan Kalyoncu üniversitesi İşletme bölümünde, ‘’üretimdeki gecikmelerin Lojistik ve regresyon analizi ile belirlenmesi’’ bitirme projesi ile tamamlayarak Yüksek Lisans diplomasını alarak eğitimini tamamladım. Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ortak programı, Liderlik ve Küresel Girişimcilik bölümü yüksek lisans eğitimimi tamamladım.Doktora eğitimimi St. Clements Üniversitesi Siyaset Bilimi dalında ‘’Gelişen Türkiye’deİç-Dış Politikada Medya ve Siyaset İlişkileri’’ teziyle doktoramı tamamladım. Bir günü diğer gününe müsavi olan zarardadır diyen Fahri kâinat efendimizin sözleri gereğince, ilim öğrenmeye devam etmek için, 2017 Yılında Anadolu Üniversitesi, Adalet meslek yüksek Okulu, Adalet bölümüne kayıt oldum. Yaşam boyu eğitim, ilim, irfan ve İnsan üçgeninde ilmi çalışmalarıma devam etmekteyim.

İŞ HAYATI

1987 yılında iş hayatına Akabe Mühendislik Elektrik Sanayi ve ticaret Kollektif şirketini kurarak atıldım. 1992 yılında Yaman Mühendislik Elektrik Sanayi ve Ticaret limited Şirketini kurdum. Bu iki şirketle bölgesinde Elektrik tesisat taahhüt proje, müşavirlik ve danışmanlık işleri yaptım.

1996 Yılında Yaman Shop iletişim Hizmetleri Limited Şirketini kurarak TURKCELL bayiliğini aldım. 2007 yılında Avea İletişim Hizmetleri bayiliğini aldım. Doğu Marmara ana bayiliğini yapmaktadır. Körfez ilçe Ağa Dere Caddesi üzerinde, Körfez İletişim Ercan Yaman isimli firmamda Avea iletişim merkezi olarak hizmet vermeye devam etmekteyim. 2015 Yılında Türk Telekom ve TTNET bayiliği aldım. Yine 2015 yılında SEPAŞ Körfez Yetkili bayiliğini aldım.

Sis sürücü kursunda sorumlu müdürlük görevinde bulundum.

SOSYAL ve SİYASİ HAYATI

1978 Yılında Taekvando 52 Kg. Kocaeli 1.si oldu. 1979 Yılında yapılan Türkiye Şampiyonasında Türkiye 2.si oldum.

1987 Yılında Kıck Box hakemliği sınavlarına girdi. 1987 -1990 Yılları arasında Kıck Box hakemliği yaptım.

1985-1987 Yılları arasında Refah Partisi İl Gençlik kolları yönetim kurulu üyeliği yaptım.

1994-1996 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı Körfez İlçe Başkanlığı yaptı. 1996-1998 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı İl yönetim kurulu üyeliği yaptım.

1998 yılında MOBİSAD Mobil İletişim Sistemleri Derneği Genel Merkez yönetim kurulu üyesi seçildim. Bu görevini 2006 yılına kadar devam ettirdim.

1999 yılında yapılan Mahalli seçimlerde Fazilet partisinden Belediye meclis Üyeliğine seçildim. Fazilet partisi, 22 Haziran 2001 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldıktan sonra bağımsız üye olarak görevine devam ettim.14 Ağustos 2001 tarihinde Ak Partinin teşkilatlanma çalışmalarına katıldım, kurucular kurulunda yer aldı. Teşkilat kurulduktan sonra Ak Partiye geçerek Belediye Meclis Üyeliğini, Ak parti, Belediye Meclis Üyesi olarak devam ettirdim.

3 Kasım 2002 tarihinde yapılan Milletvekili seçimleri öncesinde Ak Parti SKM başkanlığına getirildim.

2002 yılında KÖGİAD Körfez Genç Girişimci ve İşadamları derneğinin kurucu başkanlığını yaptım. 2004 yılında yapılan kongrede seçilmiş başkan olarak tekrar başkanlığa seçildim.

2016 Yılında, İlim Yayma Cemiyeti kurucuları arasında yer aldım. Yapılan kongrede İlçe yönetim kurulu üyesi ve kaynak geliştirme başkan yardımcılığı görevine seçildim.

2017 Yılında Türk Hava Kurumu yönetim kurulu üyeliğine seçildim, İlçe sekreterliği görevini sürdürmekteyim.

Birlik Vakfı Kocaeli Şubesi kuruluş çalışmalarımız devam etmektedir.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalışmalarıma devam etmekteyim.

ALDIĞIM KİŞİSEL EĞİTİMLER

*Süreyya YAKIN - Türkiye Ekonomisi

*Semiha ÖZTÜRK PİŞİRİRCİ - İletişim biçimleri, Kampanya çeşitleri

*Veysel YILDIRIM - Siyasal İletişim

*Vahap COŞKUN, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Siyaset Teoris

*Abdulkadir ÖZBEK - Topluluk önünde konuşma

*Kemal GÖRMEZ, Gazi Üniversitesi - Türk Siyasal Hayat

*Hayri ÜLGEN İstanbul Üniversitesi - İşletmelerde Stratejik Yönetim

*Ayşe BİLGE DİCLELİ - Liderlik ve Küresel Girişimcilik

*Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN - Türk Kamu Yönetimi

*Doç. Dr. Mehmet Akif ÖZER - Yeni Kamu Yönetimi

*Prof. Dr. Mehmet Bulut, Sabahattin Zaim Üniversitesi - Erdemli işadamı ve Nitelikleri

*Prof. Dr. Sedat Murat, İstanbul Üniversitesi - Liderlik ve Küresel girişimcilik

 

 

 

 

 

YORUMLAR Üye Girişi

Bu Habere Yorum Yapılmadı. İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz? 
Lütfen Resimdeki kodu yazınız
 

Körfez Manşet Tavsiye Formu

Bu Haberi Arkadaşınıza Önerin
İsminiz
Email Adresiniz
Arkadaşınızın İsmi
Arkadaşınızın E-Mail Adresi
Varsa Mesajınız
Güvenlik KoduLütfen Resimdeki kodu yazınız